Árajánlatkérő kosár

Jelenleg az árajánlatkérő kosara üres

Termékek
hírek
kapcsolat
0
kosár

ÁSZF

ÁSZF (Általános Szerződési Feltételek) ÉS ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

1.    A szerződés tárgyának lényeges tulajdonságai

1.1. A jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: Szerződés ) a Maedler Hungary Kft (a továbbiakban: Üzemeltető ) által üzemeltetett 
maedler.org weblap (a továbbiakban:Weblap) és a Weblapon elérhető Webáruház (a továbbiakban: Maedler Hungary Kft.) szolgáltatásainak igénybe vevője (a továbbiakban: Felhasználó) általi használatának feltételeit tartalmazza.
1.2. A Weblap szolgáltatásainak igénybevételével Felhasználó elfogadja jelen Szerződés feltételeit, azaz joghatásait tekintve írásba foglalt szerződésnek minősülő szerződést köt Üzemeltetővel.
Üzemeltető jogosult a Szerződés egyoldalú módosítására azzal, hogy a módosításról felhívás formájában jelen oldalon tájékoztatja a Felhasználókat. A módosítást követően a Weblap használata a Szerződés módosításának elfogadását jelenti. Kérjük, amennyiben nem kívánja a jelen Szerződés feltételeit elfogadni, hagyja el az oldalt!
1.3. Üzemeltető a Szerződést saját rendszerében tárolja, és oly módon teszi hozzáférhetővé,hogyFelhasználó tárolja és bármikor előhívja azt a Weblapról.
1.4. A Szerződés megkötésének lehetséges nyelve a magyar.
1.5. A Szerződésre a magyar jog rendelkezései az irányadók. A jelen Szerződés tekintetében felmerülő minden vitás kérdés rendezése elsősorban peren kívül, egyeztetés útján történik. A peren kívüli egyeztetés eredménytelensége esetén Üzemeltető és Felhasználó a vitás kérdéseket pertárgy értékétől függően a Pesti Központi Kerületi Bírósághoz, illetve a Fővárosi Bírósághoz utalják.

2. A Webáruház

2.1. Információk
A vásárolt áruk jellemzőit a konkrét árucikkre kattintva tudhatja meg részletesen. Az ismertető leírás kizárólag tájékoztató jellegű, kérjük részletesen érdeklődjön Ügyfélszolgálatunkon, amennyiben további információra lenne szüksége. A feltüntetett képek helyenként illusztrációk A vételár mindig a kiválasztott áru mellett feltüntetett nettó ár, a feltűntetett árak nem minősülnek közvetlen árajánlattételnek.
A Webáruház jellegéből adódóan előfordulhat, hogy a technikai rendszer következtében elírások, hibák szerepelnek. Az esetleges elírásokból eredő károkért cégünk nem vállal felelősséget. Kérjük minden esetben lépjen kapcsolatba ügyfélszolgálatunkkal, amennyiben bármilyen kétsége vagy kérdése támadna.
2.2. A vásárlás menete, a rendelés leadása
Felhasználó megrendelésével megbízza Üzemeltetőt, hogy a Webáruház általa megjelölt termékeit a jelen Szerződés szerint meghatározott szállítási feltételek szerint szállíttassa számára az általa megjelölt címre.

Amennyiben a Felhasználó bármely oknál fogva nem tart igényt megrendelésére, úgy azt írásban lemondhatja. Lemondást kizárólag írásos formában (email: info@maedler.org, fax: +36 (52) 502 811 a megjelölt szállítási napot megelőző munkanapon 13.00-ig áll módunkban elfogadni.
Amennyiben a lemondás nem érkezett, vagy késve érkezett meg az Üzemeltetőhöz, úgy a rendelést az Üzemeltető aktívnak tekinti és azzal kapcsolatban az Általános Szerződési Feltételek 3. pontjában leírtak szerint jár el.

A megrendelés akkor tekinthető elfogadottnak, ha erről írásbeli (elektronikus) visszaigazolás érkezik.

Üzemeltető mindenkor biztosítani tartozik, hogy Felhasználó az általa bevitt adatokat az adatbeviteli hibák azonosítása és kijavítása céljából megrendelésének elektronikus úton való elküldése előtt ellenőrizni tudja. Amennyiben nem kap visszaigazolást, feltehetően nem került kérése feldolgozásra.
Kérjük, ilyenkor keresse meg Ügyfélszolgálatunkat. Amennyiben e visszaigazolás a Felhasználó megrendelésének elküldésétől számított, legkésőbb 48 órán belül Üzemeltetőnek felróható okból nem érkezik meg, a Felhasználó mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól.

Az Üzemeltető minden tőle telhetőt megtesz azért, hogy az oldalain megjelenő adatok (termékek ára, elérhetősége, leírása, stb.) a lehető legpontosabbak legyenek, de az esetlegesen előforduló hibákért nem vállal felelősséget. Amennyiben a megrendelt termékek ára eltérne a honlapon szereplő ártól, akkor az Üzemeltető a Felhasználót erről elektronikus levélben értesíti. Amennyiben a Felhasználó az új árat nem fogadja el, díjmentesen elállhat a megrendelésétől.

Számla:

Minden megrendelésről hivatalos, a NAV által is elfogadott áfás számlát állítunk ki, legkésőbb a kiszállítás indításakor. A megrendelt termékekről és a szállítási díjról készített eredeti számlát a csomagban (vagy a csomagra ragasztva) küldjük.

Amennyiben az átutaláshoz szüksége van díjbekérőre vagy a számla másolatára, ezt e-megrendeléskor a "megjegyzés" rovatban, vagy e-mailben kérjük jelezni.


3. Fizetési módok

A kiszállított termékek ellenértékét és az esetleges szállítási díjat kiegyenlítheti,
3.1. Előre utalás: szállítás a pénz beérkezése után.

3.2. Banki átutalás: számlán feltüntetett határidőn belül.

3.3. Készpénz befizetés bankszámlánkra.

3.4. Helyszíni készpénzes fizetés.

 


4. Egyéb feltételek

4.1. Adatvédelem A Maedler Hungary Kft. ezúton tájékoztatja, hogy személyes adatait a szerződés/megrendelés teljesítése, és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően tárolja.

Amennyiben nem járul hozzá ahhoz, hogy a Maedler Hungary Kft. hírlevelet küldjön Önnek, kérjük küldjön levelet Ügyfélszolgálatunknak.

4.2. Jogvédelem Tájékoztatjuk, hogy a Weblap a Maedler Hungary Kft. szellemi alkotásokhoz fűződő jogainak (szerzői- és védjegyjogok) védelme alatt áll. Felhasználó köteles a Weblap használata során e jogokat mindenkor tiszteletben tartani.

A Weblapon szereplő képek nem használhatók fel a jogtulajdonos, a Maedler Hungary Kft. engedélye nélkül.

4.3. Jogszabályok
Üzemeltető a Webáruházat az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései szerint működteti. Egyes szolgáltatások esetében Üzemeltető kizárólag közvetítő szolgáltatónak minősül.

4.4. Jogsértő tartalom eltávolítása
Üzemeltető kéri a Felhasználókat, hogy a kifogásolt hely és tartalom megjelölésével haladéktalanul jelezzék Üzemeltetőnek, ha megítélésük szerint a Webáruház bármely eleme jogsértő, vagy más személy jogát, jó hírnevét sértheti. Ezekben az esetekben Üzemeltető minden esetben egyedi mérlegelés alapján dönt arról, hogy minden további vizsgálat nélkül eltávolítja-e a kifogásolt tartalmat. Felhívjuk a Felhasználók figyelmét, hogy a szerzői jogi jogsértést, vagy védjegybitorlást megvalósító jogsértés esetén az Üzemeltető akkor köteles haladéktalanul eltávolítani a tartalmat, ha azt az arra jogosult megfelelő formában tette közzé.